Inför besöket hos oss

Vaccination eller utfärdande av pass
Ta alltid med samtliga vaccinationskort och intyg till besöket.

Narkos och lugnande

Om det är troligt att djuret ska sövas eller behöver få lugnande medel bör det inte ha fått mat de senaste 12 timmarna. Däremot skall djuret alltid få fri tillgång till vatten!
Självklart gäller inte reglerna om mat om djuret skulle sövas vid olycksfall.

Problem med urinvägarna

Ta med ett urinprov som inte är äldre än ett dygn. Ju färskare, desto bättre för analysens resultat. Använd alltid väl rengjorda behållaren till urinprovet!

Ägaren är med

Det bästa är såklart att djurägaren är med vid besöket, men ibland så går det inte. Djurägarens iakttagelser innehåller mycket värdefull information för oss vid besöket, som betyder viktig information om djurets tillstånd, om symptom och sjukdomsförloppet.

Mediciner
Vi behöver alltid veta om djuret står på någon medicin, helst både namnet och styrkan.
Övrigt: Vaccinationskort/pass/stamtavla är något som alltid är bra att ha med sig när man kommer till veterinären. Om ni kommer från en annan klinik och söker för samma bekymmer är det bra om vi kan få journalkopior.