Stationärvård

Djur som blivit opererade är många gånger i behov av behandling som djurägare inte kan ge hemma t.ex. intravenös tillförsel av infusionslösningar, smärtlindring och annan medicinering. Vissa sjukdomstillstånd kräver ibland att en patient behöver stanna hos oss för behandling och utredning. Det kan vara kraftiga diarréer och kräkningar som lett till vätskebrist, njurproblem, kontraströntgen mm.
Varje djur får en egen rymlig bur med mjuka filtar att ligga på. Hundarna koppelrastas utomhus och katterna har kisslåda i buren.