Eget laboratorium

Vi har eget-laboratorium där vi analyserar själva de flesta blod-, urin- och cellprover. Det betyder snabbare provsvar, veterinären får underlag för sina beslut och djuret får rätt vård snabbare. Du behöver inte vänta här på svaret, vi ringer dig och informerar.