Hur vi använder e-post

Tidsbokning, rådgivning eller svar på medicinska frågor ges INTE via E-post.
För att kunna ta ett medicinskt ansvar krävs alltid en personlig kontakt där vi under samtalet har möjlighet att ställa följdfrågor.

Om du har frågor kring ditt djurs hälsotillstånd börjar du med att ringa oss på 0346-82 798.