Gåvofond ”HJÄLP OSS ATT HJÄLPA”

För många av landets djurkliniker har både arv, skänkar, donationer, varit mycket stöd i att möjliggöra framstegen.
Fast en väl fungerande verksamhet idag, har vi strävan om att bli bättre.

Att kunna köpa in både ultraljud och nyare labbmaskiner kommer för oss i första hand just nu. Däremot sätter finansieringen gränser, nyare utrustning kostar mer än vad vi har råd med.
Känner DU för att stödja oss och vill ge en gåva, kan du kontakta oss och prata om det, eller om du så vill skriv gärna ditt namn eller en hälsning. Medlen kommer att användas till det ändamålet du tänkt dig.

BG: 5616-8446